قانون
متن ترانه
  • بابا تورو خدا اهنگو بده موندم تو خماری

  • عاشقتم امیر جان