قانون
متن ترانه
  • ايشون عالی هستن کاش این آدماي که این همه سطحی فکرمیکنندقدرجوون هايي مثل بهرام عزیزرومیدونستن تامجبورنشه توغربت بخونه… خلاصه بگم دوست دارم زيادکاش يه بارازنزدیک ملاقاتتون کنم یکی ازاردوگاه..