قانون
متن ترانه
  • صداش ک خیلی باحاله

    آهنگ ک هیچ عالیه

    اگه خوب گوش کنی همه چی واقعیته

  • واقعا این آهنگ رو جمهوری اسلامی تعیید کرده؟ باورم نمیشه😐ولی ناموسن این همه خرج میکنید ،یه اهنگه درستی بخونید ،متن اهنگ خوب باشه محتوا داشته باشه،به دل بشینه ،این چه خدایی انگا دمپایی کهنه هست، نه آهنگ ، متنشو انگار یه آدم عقده ای نوشته که تازه دوس دخترش ولش کرده.

  • یاد بگیریم خوانندگي یه هنره یکی یه اسطوره میشه یکی مثل امسال اینا اومدن فقط اسم در کنن بعد ملت مام از اهنگش تعریف میکنن وات د فاز؟

  • Ly ashghshm💕