قانون
متن ترانه
  • عالییییییی l love you

  • خیلی خیلی عالی

  • عالی عالی عالی ……………………………..

    • عالی بودنش تمومی نداره